Zbigniew Kozak

Imię i nazwisko: Zbigniew Kozak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-03-04

Liczba glosow: 7901

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: informatyk, politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-03-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 7901 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z informatyk, politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w marcu
- w 04 dniu miesiąca