Adam Kiewicz

Imię i nazwisko: Adam Kiewicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Nauki i Kultury

Okreg wyborczy: 45 Wroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty, Nauki i Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Wroclaw (Okreg wyborczy)