Anna Chichanska

Imię i nazwisko: Anna Chichanska
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 14 Inowroclaw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 14 Inowroclaw (Okreg wyborczy)