Henryk Kowol

Imię i nazwisko: Henryk Kowol
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Okreg wyborczy: 51 Stalinogrod

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 51 Stalinogrod (Okreg wyborczy)