Jerzy Jodlowski

Imię i nazwisko: Jerzy Jodlowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Jerzy Jodlowski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Jodlowski - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Jodlowski - III kadencja 1961 - 1965

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Komisje Sejmowe: Spraw Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 8 Lodz

Tytul/stopien naukowy: dr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Spraw Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr praw (Tytul/stopien naukowy)