Konstanty Lubienski

Imię i nazwisko: Konstanty Lubienski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Konstanty Lubienski - II kadencja 1957 - 1961
- Konstanty Lubienski - III kadencja 1961 - 1965
- Konstanty Lubienski - IV kadencja 1965 - 1969
- Konstanty Lubienski - V kadencja 1969 - 1972
- Konstanty Lubienski - VI kadencja 1972 - 1976
- Konstanty Lubienski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Finansowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 7 Siedlce

Tytul/stopien naukowy: mgr praw i ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Finansowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 7 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw i ekonomii (Tytul/stopien naukowy)