Waclaw Rozga

Imię i nazwisko: Waclaw Rozga
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Inne kadencje:
- Waclaw Rozga - II kadencja 1957 - 1961
- Waclaw Rozga - III kadencja 1961 - 1965
- Waclaw Rozga - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Funkcja w Sejmie: Czlonek Rady Seniorow

Komisje Sejmowe: Finansowo-Budzetowa

Okreg wyborczy: 65 Tarnobrzeg

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Czlonek Rady Seniorow (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Finansowo-Budzetowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 65 Tarnobrzeg (Okreg wyborczy)