Waclaw Rozga

Imię i nazwisko: Waclaw Rozga
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Waclaw Rozga - I kadencja 1952 - 1956
- Waclaw Rozga - II kadencja 1957 - 1961
- Waclaw Rozga - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 42 Krasnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 42 Krasnik (Okreg wyborczy)