Andrzej Adamowicz

Imię i nazwisko: Andrzej Adamowicz
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Lista: Porozumienie Ludowe - S RI

Okreg wyborczy: 5 Piotrkow Trybunalski

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin (druk 519, 541)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych na inwestycje centralne w I kwartale 1992 r. (zal. nr 3 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1973, Wydzial Rolniczy, sp. doradztwo rolnicze

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Ludowe - S RI (Lista)
- posłowie z 5 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o monopolu tytoniowym i poselskiego projektu ustawy o monopolu spirytusowym (druk 188, 267) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o finansach gmin (druk 519, 541) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o dzialalnosci ubezpieczeniowej (druk 547, 561, 652) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektow ustaw o ustroju m.st. Warszawy (II) - druk 349, 474 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia wydatkow budzetowych na inwestycje centralne w I kwartale 1992 r. (zal. nr 3 do projektu ustawy o prowizorium budzetowym) - druk 19 (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia rzadowych projektow ustaw 1) o podatku dochodowym od osob prawnych oraz zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania, 2) o zmianie ustawy - Prawo budzetowe oraz niektorych innych ustaw, 3) o zasadach (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (druk 163) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa oraz o zmianie niektorych ustaw (druk 189) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (druk 332) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania projektu ustawy - Prawo Celne (druk 524) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o kulturze fizycznej (druk 508) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1973, Wydzial Rolniczy, sp. doradztwo rolnicze (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)