Andrzej Chmiel

Imię i nazwisko: Andrzej Chmiel
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: Konfederacja Polski Niepodleglej

Okreg wyborczy: 27 Zamosc

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616)

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1990, Wydzial Humanistyczny, sp. historia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Lista)
- posłowie z 27 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oswiaty (druk 616) (Podkomisje)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Krakow, 1990, Wydzial Humanistyczny, sp. historia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)