Anna Knysok

Imię i nazwisko: Anna Knysok
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego

Lista: Partia Chrzescijanskich Demokratow

Okreg wyborczy: 36 Katowice

Partia (wybory): Partia Chrzescijanskich Demokratow

Podkomisje: Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja ds. immunitetu poselskiego

Podkomisje: Podkomisja Regulaminowo - Prawna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41)

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980, Wydzial Psychologii i Pedagogiki, sp. psychologia

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Konwencja Polska
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczetego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Partia Chrzescijanskich Demokratow (Lista)
- posłowie z 36 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Partia Chrzescijanskich Demokratow (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja ds. warunkow wykonywania mandatu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. immunitetu poselskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Regulaminowo - Prawna (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. biur poselskich (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41) (Podkomisje)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Slaski, Katowice, 1980, Wydzial Psychologii i Pedagogiki, sp. psychologia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)