Cezary Urbaniak

Imię i nazwisko: Cezary Urbaniak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Komisje Sejmowe: Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art.

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Lista: Polska Partia Przyjaciol Piwa

Okreg wyborczy: 18 Poznan

Partia (wybory): Polska Partia Przyjaciol Piwa

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG

Podkomisje: Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1981, Ekonomika Rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: handlowiec - ekonomista

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do zbadania wykonania uchwaly Sejmu RP z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdzialania patologicznym zjawiskom niegospodarnosci, naduzyc i korupcji w gospodarce, powolana na podstawie art. (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Lista)
- posłowie z 18 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Przyjaciol Piwa (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. integracji z EWG (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 1981, Ekonomika Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z handlowiec - ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)