Podkomisje: Podkomisja ds. koncesji, licencji i fundacji

Cezary Urbaniak
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Kazimierz Rostek
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska
Lech Pruchno-Wroblewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Unii Polityki Realnej
Pawel Abramski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny
Stanislaw Zajac
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Zjednoczenia Chrzescijansko-Narodowego