Dariusz Kolodziejczyk

Imię i nazwisko: Dariusz Kolodziejczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Komisja Ustawodawcza

Lista: Kongres Liberalno-Demokratyczny

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Partia (wybory): Kongres Liberalno-Demokratyczny

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1991, Filologia Polska, humanistyczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Ustawodawcza (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Kongres Liberalno-Demokratyczny (Partia (wybory))
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Czestochowa, 1991, Filologia Polska, humanistyczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)