Irena Nowacka

Imię i nazwisko: Irena Nowacka
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Irena Nowacka - II kadencja 1993 - 1997
- Irena Nowacka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Zdrowia

Komisje Sejmowe: Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 6 Konin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (druk 669)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41)

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1984, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel szkol podstawowych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Zdrowia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Edukacji, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 6 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o srodkach farmaceutycznych, materialach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (druk 669) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (druk 41) (Podkomisje)
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki, Lodz, 1984, Wydzial Humanistyczny, sp. filologia polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel szkol podstawowych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)