Irena Nowacka

Imię i nazwisko: Irena Nowacka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Irena Nowacka - I kadencja 1991 - 1993
- Irena Nowacka - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-08-09

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Turek

Okreg wyborczy: 40 Sieradz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: wdowa

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Lodzki,Wydzial Filologiczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Turek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Lodzki,Wydzial Filologiczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 09 dniu miesiąca