Jerzy Eysymontt

Imię i nazwisko: Jerzy Eysymontt
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jerzy Eysymontt - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Lista: Porozumienie Obywatelskie Centrum

Okreg wyborczy: 12 Walbrzych

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Podkomisje: Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. analizy dochodow budzetowych w 1993 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Ekonomia Polityczna - Ekonometria i Cybernetyk Ekonomiczna

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Polski Program Liberalny
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Porozumienie Obywatelskie Centrum (Lista)
- posłowie z 12 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja stala do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. analizy dochodow budzetowych w 1993 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o oznaczaniu wyrobow znakami skarbowymi akcyzy (druk 731) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrobow tytoniowych wraz z projektami podstawowych aktow wykonawczych (druk 732) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, Ekonomia Polityczna - Ekonometria i Cybernetyk Ekonomiczna (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)