Jerzy Eysymontt

Imię i nazwisko: Jerzy Eysymontt
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jerzy Eysymontt - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych

Lista: Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Podkomisje: Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu

Podkomisje: Podkomisja do spraw polityki pienieznej

Podkomisje: Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego

Podkomisje: Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r.

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o statystyce publicznej (druk nr 634)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, wydz. Ekonomii Politycznej

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Gospodarczej, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw dotyczacych reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rzadu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Pilnego Rzadowego Oraz Poselskiego Projektow Ustaw o Zamowieniach Publicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Bezpartyjny Blok Wspierania Reform BBWR (Lista)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja do kontroli i oceny realizacji budzetu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do spraw polityki pienieznej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja do kontroli i oceny realizacji inwestycji centralnych, finansowanych ze srodkow budzetowych (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do zaopiniowania planu finansowego dochodow i wydatkow FOZZ w likwidacji na 1994 r. (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o statystyce publicznej (druk nr 634) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna dotyczaca reformy centrum gospodarczego (druki nr 1429, 1432, 1433, 1434 i 1436) oraz ustawy o Centrum Badania Opinii Spolecznej (druki nr 1847 i 1705) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1962, wydz. Ekonomii Politycznej (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)