Jozef Lochowski

Imię i nazwisko: Jozef Lochowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Jozef Lochowski - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Lochowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Komisje Sejmowe: Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu

Komisje Sejmowe: Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym

Komisje Sejmowe: Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy

Okreg wyborczy: 7 Radom

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144)

Podkomisje: Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Lublin, 1964, Mechanizacja Rolnictwa

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: czeski

Odno¶niki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Parlamentarny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z Komisja Systemu Gospodarczego i Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja do Spraw Ukladu Europejskiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw w ramach Paktu o przedsiebiorstwie panstwowym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Stosunkow Gospodarczych z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (Lista)
- posłowie z 7 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o izbach gospodarczych (druk 144) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zmianiwe ustawy o gospodarce finansowej przedsiebiorstw panstwowych oraz o zmianie niektorych ustaw wraz z projektami dwoch podstawowych aktow wykonawczych oraz rzadowego projektu ustawy (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Rolnicza, Lublin, 1964, Mechanizacja Rolnictwa (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)