Kazimierz Szczygielski

Imię i nazwisko: Kazimierz Szczygielski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Kazimierz Szczygielski - II kadencja 1993 - 1997
- Kazimierz Szczygielski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna

Komisje Sejmowe: Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej

Lista: Unia Demokratyczna

Okreg wyborczy: 10 Opole

Partia (wybory): Unia Demokratyczna

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk 424)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1969, Nauki Przyrodnicze, sp. geografia

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: kieruje dzialalnoscia Zakladu Badan Regionalnych Instytutu Slaskiego w Opolu; prowadzi badania demograficzne regionu

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unia Demokratyczna
- posłowie z Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Lista)
- posłowie z 10 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Demokratyczna (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (druk 424) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (druk 259) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1969, Nauki Przyrodnicze, sp. geografia (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z kieruje dzialalnoscia Zakladu Badan Regionalnych Instytutu Slaskiego w Opolu; prowadzi badania demograficzne regionu (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)