Longin Pastusiak

Imię i nazwisko: Longin Pastusiak
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Longin Pastusiak - II kadencja 1993 - 1997
- Longin Pastusiak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Lacznosci z Polakami za Granica

Komisje Sejmowe: Komisja Spraw Zagranicznych

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 22 Gdansk

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, Wydzial Dziennikarski, sp. stosunki miedzynarodowe

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Lacznosci z Polakami za Granica (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 22 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. opracowania raportu dotyczacego koordynacji polityki zagranicznej (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania tekstu oswiadczenia katynskiego (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1957, Wydzial Dziennikarski, sp. stosunki miedzynarodowe (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)