Marek Maciej Siwiec

Imię i nazwisko: Marek Maciej Siwiec
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Inne kadencje:
- Marek Maciej Siwiec - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Handlu i Uslug

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 15 Kalisz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

Podkomisje: Podkomisja ds. transportu

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci (druk 84)

Podkomisje: Podkomisja ds. lacznosci

Podkomisje: Podkomisja ds. radiofonii i telewizji

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej - Klub Parlamentarny
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Handlu i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 15 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o radiofonii i telewizji (druk 50, 175, 277) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. likwidacji RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch" (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. transportu (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lacznosci (druk 84) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. lacznosci (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja ds. radiofonii i telewizji (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwaly w sprawie trybu powolania Krajowej Rady ds. Radia i Telewizji (druk 529) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu opinii w sprawie relacjonowania przez publiczna telewizje i radio obrad Sejmu i jego dzialalnosci (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)