Pawel Kowalczyk

Imię i nazwisko: Pawel Kowalczyk
Kadencja sejmowa: I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"

Komisje Sejmowe: Komisja Kultury i Srodkow Przekazu

Komisje Sejmowe: Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej

Lista: NSZZ Solidarnosc

Okreg wyborczy: 20 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: bez stazu

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1962, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel sredniej szkoly

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1991 - 1993
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"
- posłowie z Komisja Kultury i Srodkow Przekazu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z NSZZ Solidarnosc (Lista)
- posłowie z 20 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z bez stazu (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, 1962, Wydzial Filologiczny, sp. filologia polska (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel sredniej szkoly (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)