Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ustroju sadow powszechnych oraz o rejestrach sadowych (druki nr 1891, 1882, 1883)

Jacek Kasprzyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Janusz Szymanski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Mieczyslaw Piecka
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
Szczepan Skomra
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny