Jacek Kasprzyk

Imię i nazwisko: Jacek Kasprzyk
Kadencja sejmowa: II kadencja 1993 - 1997

Inne kadencje:
- Jacek Kasprzyk - III kadencja 1997 - 2001
- Jacek Kasprzyk - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny

Data slubowania: 1993-10-14

Komisje Sejmowe: Komisja Polityki Spolecznej

Komisje Sejmowe: Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka

Komisje Sejmowe: Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych

Komisje Sejmowe: Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Partia (wybory): Ruch Ludzi Pracy

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r."

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach przerywania ciazy oraz o zmianie Kodeksu karnego (druk nr 1502)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zastawie rejestrowym (druk nr 1202)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ustroju sadow powszechnych oraz o rejestrach sadowych (druki nr 1891, 1882, 1883)

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania przebiegu prywatyzacji Banku Slaskiego

Podkomisje: Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (druki nr 1442, 1553, 1553-A, 1553-B)

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji

Ukonczona szkola: Technikum Hutnicze, Czestochowa, 1980

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: prowadzi sprawy dotyczace procesu przeksztalcen wlasnosciowych

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z II kadencja 1993 - 1997
- inni posłowie z ugrupowania Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny
- posłowie z 1993-10-14 (Data slubowania)
- posłowie z Komisja Polityki Spolecznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Przeksztalcen Wlasnosciowych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komisja Nadzwyczajna do Spraw Paktu o Przedsiebiorstwie Panstwowym w Trakcie Przeksztalcen (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Ludzi Pracy (Partia (wybory))
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu "Kierunki prywatyzacji na 1994 r." (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach przerywania ciazy oraz o zmianie Kodeksu karnego (druk nr 1502) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. przeksztalcen (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektu ustawy o zastawie rejestrowym (druk nr 1202) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. projektow ustaw o ustroju sadow powszechnych oraz o rejestrach sadowych (druki nr 1891, 1882, 1883) (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna ds. zbadania przebiegu prywatyzacji Banku Slaskiego (Podkomisje)
- posłowie z Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektow ustaw o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (druki nr 1442, 1553, 1553-A, 1553-B) (Podkomisje)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Hutnicze, Czestochowa, 1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z prowadzi sprawy dotyczace procesu przeksztalcen wlasnosciowych (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)