Andrzej Zydek

Imię i nazwisko: Andrzej Zydek
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Andrzej Zydek - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 45 Opole

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. zootechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)