Andrzej Zydek

Imię i nazwisko: Andrzej Zydek
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Andrzej Zydek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 56 Opole

Tytul/stopien naukowy: inz. zootechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)