Boguslaw Droszcz

Imię i nazwisko: Boguslaw Droszcz
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Boguslaw Droszcz - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 16 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)