Halina Kilis

Imię i nazwisko: Halina Kilis
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Halina Kilis - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 44 Kedzierzyn-Kozle

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 44 Kedzierzyn-Kozle (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)