Henryk Swiderski

Imię i nazwisko: Henryk Swiderski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Henryk Swiderski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 11 Chelm

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)