Leon Kotarba

Imię i nazwisko: Leon Kotarba
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Leon Kotarba - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Okreg wyborczy: 55 Rzeszow

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)