Okreg wyborczy: 55 Rzeszow

Aleksander Gajdek
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Edward Glodowski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Franciszek Dabal
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: ZSL
Leon Kotarba
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Michal Grendys
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Celinski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Zbigniew Zaluski
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR
Zofia Mroczka
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: PZPR