Ludwik Janczyszyn

Imię i nazwisko: Ludwik Janczyszyn
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Ludwik Janczyszyn - VI kadencja 1972 - 1976
- Ludwik Janczyszyn - VIII kadencja 1980 - 1985
- Ludwik Janczyszyn - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 15 Gdansk

Tytul/stopien naukowy: wiceadmiral

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 15 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z wiceadmiral (Tytul/stopien naukowy)