Tadeusz Maj

Imię i nazwisko: Tadeusz Maj
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Tadeusz Maj - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 64 Tarnow

Tytul/stopien naukowy: dr nauk rolniczych

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 64 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk rolniczych (Tytul/stopien naukowy)