Tadeusz Skwirzynski

Imię i nazwisko: Tadeusz Skwirzynski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Tadeusz Skwirzynski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Okreg wyborczy: 34 Krosno

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 34 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)