Bronislaw Ostapczuk

Imię i nazwisko: Bronislaw Ostapczuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Bronislaw Ostapczuk - II kadencja 1957 - 1961
- Bronislaw Ostapczuk - IV kadencja 1965 - 1969
- Bronislaw Ostapczuk - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 77 Wroclaw

Tytul/stopien naukowy: mgr praw

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 77 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr praw (Tytul/stopien naukowy)