Edmund Stuczynski

Imię i nazwisko: Edmund Stuczynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Edmund Stuczynski - II kadencja 1957 - 1961
- Edmund Stuczynski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 79 Gorzow Wielkopolski

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 79 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)