Helena Jaworska

Imię i nazwisko: Helena Jaworska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Helena Jaworska - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Helena Jaworska - I kadencja 1952 - 1956
- Helena Jaworska - II kadencja 1957 - 1961

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Okreg wyborczy: 35 Szczecinek

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Szczecinek (Okreg wyborczy)