Jan Galazka

Imię i nazwisko: Jan Galazka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1961 - 1965

Inne kadencje:
- Jan Galazka - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Galazka - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Okreg wyborczy: 25 Gliwice

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1961 - 1965
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Gliwice (Okreg wyborczy)