Adam Bielan

Imię i nazwisko: Adam Bielan
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Adam Bielan - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1974-12-09

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Stan cywilny: kawaler

Ukonczona szkola: IX Liceum Ogolnoksztalcace,1994

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: student

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1974-12-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z IX Liceum Ogolnoksztalcace,1994 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z student (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1974 roku
- w grudniu
- w 09 dniu miesiąca