Andrzej Koziol

Imię i nazwisko: Andrzej Koziol
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-09-19

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Krosno n/W

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Ruch dla Rzeczypospolitej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne w Krosnie,1978

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-09-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Krosno n/W (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch dla Rzeczypospolitej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne w Krosnie,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w wrześniu
- w 19 dniu miesiąca