Andrzej Otreba

Imię i nazwisko: Andrzej Otreba
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Otreba - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-07-23

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Tyniec

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-07-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Tyniec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Prawa i Administracji,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lipcu
- w 23 dniu miesiąca