Andrzej Zelazowski

Imię i nazwisko: Andrzej Zelazowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Andrzej Zelazowski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-07-13

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Minsk Mazowiecki

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Panstwowa Szkola Dokumentacji Naukowo-Technicznej,1964

Wyksztalcenie: pomaturalne

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-07-13 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Minsk Mazowiecki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowa Szkola Dokumentacji Naukowo-Technicznej,1964 (Ukonczona szkola)
- posłowie z pomaturalne (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w lipcu
- w 13 dniu miesiąca