Bogdan Lewandowski

Imię i nazwisko: Bogdan Lewandowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Bogdan Lewandowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-07-12

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Torun

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Polska Partia Socjalistyczna

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Prawa,1969

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1975

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-07-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Torun (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Socjalistyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu,Wydzial Prawa,1969 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydzial Nauk Spolecznych,1975 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w lipcu
- w 12 dniu miesiąca