Bronislawa Kowalska

Imię i nazwisko: Bronislawa Kowalska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Bronislawa Kowalska - II kadencja 1993 - 1997
- Bronislawa Kowalska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-05-12

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Starachowice

Okreg wyborczy: 23 Legnica

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: rozwiedziona

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-05-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Starachowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z rozwiedziona (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w maju
- w 12 dniu miesiąca