Czeslaw Cieslak

Imię i nazwisko: Czeslaw Cieslak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Czeslaw Cieslak - II kadencja 1993 - 1997
- Czeslaw Cieslak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-08-07

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Nagorki

Okreg wyborczy: 19 Konin

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Panstwowe Technikum Ogrodnicze,1972

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: czlonek zarzadu organizacji gospodarczej

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Nagorki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Panstwowe Technikum Ogrodnicze,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z czlonek zarzadu organizacji gospodarczej (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 07 dniu miesiąca