Ewa Tomaszewska

Imię i nazwisko: Ewa Tomaszewska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-04-14

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Plock

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Stan cywilny: panna

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1974

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: informatyk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Plock (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Matematyczno-Fizyczny,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z informatyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 14 dniu miesiąca