Grzegorz Schetyna

Imię i nazwisko: Grzegorz Schetyna
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Schetyna - IV kadencja 2001 - 2005
- Grzegorz Schetyna - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1963-02-18

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Opole

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozofoczno-Historyczny,1989

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-02-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Opole (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Filozofoczno-Historyczny,1989 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w lutym
- w 18 dniu miesiąca