Grzegorz Walendzik

Imię i nazwisko: Grzegorz Walendzik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1955-01-21

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Starachowice

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Moskiewski Instytut Chemiczno-Technologiczny,Wydzial Polimerow,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: czlonek zarzadu organizacji gospodarczej

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Starachowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Moskiewski Instytut Chemiczno-Technologiczny,Wydzial Polimerow,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z czlonek zarzadu organizacji gospodarczej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca