Halina Nowina-Konopka

Imię i nazwisko: Halina Nowina-Konopka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Halina Nowina-Konopka - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1938-05-27

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Tarnow

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Krakowska,Wydzial Architektury,1967

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Porozumienia Polskiego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-05-27 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Tarnow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Krakowska,Wydzial Architektury,1967 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w maju
- w 27 dniu miesiąca